Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Ureditev linijskega odvodnjavanja na cesti JP 623171 Prapretno-Lamovšek

Ureditev odvodnjavanja na cesti Prapretno-Lamovšek