Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Sanacija zdrsa brežine pod cesto JP1 692061 Raztez-Armeško ( pri hiši Armeško 7 ), odvodnja in stabilizacija – ponovljen postopek

Sanacija zdrsa brežine