Družba AGM NEMEC d.o.o. ima začetke v AGM Nemec Primož s.p. in je bila ustanovljena v letu 2003, sicer pa je ustanovitelj, Nemec Primož, kot samostojni podjetnik pričel opravljati dejavnost v začetku leta 1994 z enim samim rovokopačem. V letih, ki so sledili, se je ves čas nadaljevala rast prihodkov in tudi širitev dejavnosti. Poleg gradbeništva se je v letu 1999 pričel ukvarjati tudi z gostinstvom. Ker se je obseg poslovanja in število zaposlenih konstantno večalo, smo ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo AGM Nemec d.o.o. in v tej obliki delujemo še danes.

Tako AGM Nemec Primož s.p. kot tudi AGM Nemec d.o.o. sta v pretekli dekadi poslovanja na vseh področjih zabeležila pomembne rezultate. Danes je to sodobna družba s 137 zaposlenimi delavci različnih profilov. Družba se ukvarja predvsem z nizkimi gradnjami, zgradili pa smo tudi že kar nekaj visokih gradenj. Večino del pridobimo na javnih razpisih in ponosni smo na številne pozitivne reference s strani različnih investitorjev. Podjetje danes razpolaga s sodobnim strojnim in avto parkom, saj imamo v lasti preko 110 tovornih vozil in gradbene mehanizacije ter precej osebnih vozil.

V lasti imamo tudi kamnolom Boben v Hrastniku, v sklopu katerega deluje tudi betonarna. Lastna surovina in lastne betonske mešanice nam pomenijo pomembno konkurenčno prednost na trgu.
Seveda pa smo ves čas razvijali in širili tudi gostinsko dejavnost in turizem. Tako v okviru družbe deluje bazenski kompleks Aqua Roma v Rimskih Toplicah, ki obsega hotel, restavracijo, večnamensko dvorano in tri bazene s termalno vodo. Poleg tega se ponašamo z Restavracijo in pizzerijo Guliver na Dolu pri Hrastniku. Decembra leta 2016 pa smo v Trbovljah odprli nadstandardno restavracijo in kavarno K5.

Na Marnem smo leta 2011 zgradili novo upravno stavbo, kjer imamo tudi parkirišče za strojni park in ostale pomožne objekte. V prihodnosti nameravamo, na tej lokaciji, zgraditi bencinski servis, servisni objekt, gostinski objekt in trgovino. Trenutno smo v fazi pridobivanja ustreznih dovoljenj.
Ponosni in veseli smo, da je naše podjetje v času recesije in še posebej izjemne krize v gradbeništvu v odlični kondiciji in nemoteno poslujemo.

Vizija razvoja našega podjetja je predvsem v krepitvi oziroma širitvi obstoječih dejavnosti, ki smo jim postavili dobre temelje v preteklosti in pa v širjenju dejavnosti na področja, ki se dopolnjujejo oziroma povezujejo z gradbeništvom, gostinstvom in turizmom.