Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik

Vzdrževanje občinskih cest – Hrastnik