Naročnik: Občina Krško
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Sanacija dotrajane ceste lc 200211 Brdce-Marno na odseku Brdce 18-47

Sanacija dotrajane ceste Brdce – Marno