Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 122100 Marno-Turje-Gore, v dolžini 370 m

Rekonstrukcija lokalne ceste Marno-Turje-Gore