Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Posodobitev cestnega odseka Zajc – II. faza

Posodobitev cestnega odseka ZAJC