Naročnik: Občina Krško
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta:
Ureditev pločnika na odseku regionalne ceste R3-679/3909 Blanca – Brestanica od km 19+810 do km 20+280 Dolenji Leskovec

Ureditev pločnika Blanca