Sanacija zdrsa brežine

Naročnik: Občina HrastnikLeto izvedbe: 2018 Naziv projekta: Sanacija zdrsa brežine pod cesto JP1 692061 Raztez-Armeško ( pri hiši Armeško 7 ), odvodnja in stabilizacija – ponovljen postopek