Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Ureditev dostopa za invalide (parkirišče) pred domom KS Kovk

Dostop za invalide pred domom KS Kovk