Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Ureditev odcepa Lorber v Podkraju

Ureditev odcepa Lorber v Podkraju