Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Asfaltiranje pokopališča na dolu pri hrastniku – 1. Faza

Asfaltiranje pokopališča na Dolu pri Hrastniku