Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Izvedba ukrepov CPS na avtobusnih postajališčih in pločnikih

Izvedba ukrepov CPS na avtobusnih postajališčih in pločnikih