Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Izgradnja vodovoda kal – 1. faza

Izgradnja vodovoda Kal