Naročnik: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Obnova kanalizacije na planinski cesti

Obnova kanalizacije na planinski cesti