Naročnik: Občina Krško
Leto izvedbe: 2018

Naziv projekta: Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica

Agromelioracija na komasacijskem območju Gorica